Lun 01, Iunie 2009 / Asirom - Asigurari

INFORMATII PENTRU ACTIONARI, Proceduri retragere si delistare


Proceduri pentru retragerea din societate a actionarilor S.C. Asigurarea
Romaneasca - ASIROM Vienna Insurance Group S.A .


Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii
comerciale Asigurarea Romaneasca – ASIROM SA din data de 27.03.2006, a
hotarat cu majoritate de voturi reprezentand 61,04188% din capitalul
social prezent sau reprezentat, retragerea de la tranzactionare a
actiunilor SC ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM S.A.

Art. 2. Retragerea de la tranzacTionare a fost hotarata cu
respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital,
cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor
Regulamentului CNVM nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu
valori mobiliare, Dispunerii de masuri CNVM nr. 2/06.02.2006,
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata (art. 134), cu modificari si completari si Ordonantei
CNVM nr.174/07.03.2006, pct. 2.

Art. 3 (1). Pretul pe actiune ce urmeaza sa fie achitat în cazul în
care se vor înregistra cereri de retragere ale actionarilor din cadrul
societatii este de 0,3409 RON, valoare pe actiune stabilita de
evaluatorul independent înregistrat la CNVM S.C. Elf Expert SRL in
conditiile legii.
(2). Hotararea AGEA contine pretul de 0,3409 RON care va fi achitat
in cazul în care vor fi înregistrate solicitari ale actionarilor de
retragere din societate.

Art. 4. SC Asigurarea Romaneasca – ASIROM Vienna Insurance Group S.A.
garanteaza actionarilor care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA nr. 3
din 27.03.2006, dreptul prevazut la art. 242 din Legea nr. 297/2004
referitor la retragerea din societate, precum si dreptul de a obtine
contravaloarea actiunilor, la valoarea unei actiuni de 0,3409 RON.

Art.5. Actionarii care beneficiaza de dreptul de a se retrage din
societate, conform art.238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de
capital, sunt actionarii inscrisi in registrul actionarilor la
S.C.Regisco S.A. la data de 12.04.2006, potrivit Hotararii AGEA
nr.3 din 27.03.2006.

Art.6.(1) Cu cerere, Directorul General al S.C. Asigurarea Romaneasca
– ASIROM S.A. va solicita o copie pe suport de hartie si o copie pe
suport magnetic de pe Registrul Actionarilor pentru data de 13.04.2006.
(2) Copia pe suport magnetic va fi înregistrata pe site-ul ASIROM,
la care poate avea acces orice persoana interesata.

Art.7. Actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA ASIROM
nr.3/27.03.2006 privind retragerea de la tranzactionare , pot solicita
retragerea din societate in termen de cel mult 45 zile de la data
publicarii hotararii AGEA în Monitorul Oficial al Romaniei, prin
transmiterea catre societate a unor solicitari în acest sens
(art. 1(6) din Dispunerea de masuri a CNVM nr. 2/06.02.2006). În
cererea de retragere din societate actionarul trebuie sa precizeze
expres modalitatea în care doreste sa fie efectuata plata contravalorii
actiunilor (prin mandat postal sau prin virament bancar).

Art. 8. Solicitarea de retragere din S.C. Asigurarea Romaneasca - ASIROM
Vienna Insurance Group S.A. se va face prin Cerere/Declaratie de
retragere, prezentata in Anexa la Proceduri .

Art.9. Cererea/Declaratia de retragere din societate se face pe
raspunderea exclusiva a semnatarului acesteia privind calitatea de
actionar, dobandirea cu buna credinta a actiunilor si respectarii
legislatiei în vigoare privind dreptul de proprietate si transferul
dreptului de proprietate prevazute în Legea 297/2004 privind piata de
capital, Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,
cu modificari si completari si regulamentelor CNVM.

Sursa: CautAsigurari.ro