Dum 03, Mai 2009 / Generali - Asigurari

Generali Asigurari isi majoreaza capitalul social cu 9,45 milioane RON

În urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Generali
Asigurari (AGEA), din 30 aprilie, s-a hotarat majorarea
capitalului social al companiei de la 120.000.000 RON la
129.450.000 RON, prin emiterea unui numar de 94.500.000 actiuni
nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei. De asemenea,
Hotararea AGEA prevede participarea la Pool-ul de Asigurare
Împotriva Dezastrelor Naturale cu 1% din Capitalul Social al
acestui Pool.
„Întrucat compania a înregistrat rezultate financiare bune în
anul 2008, majorarea de capital actuala este considerata a fi
suficienta pentru îndeplinirea obligatiilor legale privind
solvabilitatea”, a declarat Marie Kovarova, Director General si
Presedinte al Generali Asigurari.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prevede de
asemenea aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 si a
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

Sursa: Generali - Asigurari