Lun 06, August 2007 / Asitrans - Asigurari

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Asitrans S.A., cu sediul in Bucuresti, str. N Caramfil, nr. 61B, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2241/1994, intrunit in sedintele din 12.06.2007 , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990-republicata, a hotarat convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 07.08.2007, orele 15.00, avand urmatoarea ordine de zi:
1)Revocarea din functie a membrilor consiliului de administratie.
2)Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata.
3)Numirea unor noi administratori ai societatii.
Conform prevederilor Legii nr. 31/1990-republicata si ale statutului societatii, participa la Adunarea Generala Ordinara actionarii persoane fizice si juridice.Persoanele juridice vor fi reprezentate prin reprezentantii legali, pe baza de imputernicire scrisa.
Persoanele fizice care nu au posibilitatea sa participe, sunt rugate sa desemneze prin procura, persoana care sa le reprezinte, persoana respectiva neputand fi dintre administratorii sau functionarii societatii.
Lucrarile Adunarii Generale vor avea loc la sediul S.C. ASITRANS S.A. din str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1, Bucuresti.
In situatia neindeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare, Adunarea Generala Ordinara se reprogrameaza pentru data de 08.08.2007, ora 15.00 la aceeasi adresa.
Informatii suplimentare la secretariatul societatii sau la tel.021-233.34.74, intre orele 8.30-17.00.CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. ASITRANS S.A.
Cu sediul in Bucuresti, str. N Caramfil, nr. 61B, sector 1
J40/2241/1994, CUI: 53218123
 
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Asitrans S.A., cu sediul in Bucuresti, str. N Caramfil, nr. 61B, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2241/1994, intrunit in sedintele din 12.06.2007 si din 27.06.2007, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990-republicata, a hotarat convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua de 07.08.2007, orele 14.00, avand urmatoarea ordine de zi:
1)Majorarea capitalului social al societatii cu suma de 12.100.000 lei, de la suma de 12.100.000 lei la suma 24.200.000 lei, prin aport in numerar al actionarilor, precum si marirea corespunzatoarea a numarului de actiuni ale societatii.
2) Diverse
Conform prevederilor Legii nr. 31/1990-republicata si ale statutului societatii, participa la Adunarea Generala Extraordinara actionarii persoane fizice si juridice.Persoanele juridice vor fi reprezentate prin reprezentantii legali, pe baza de imputernicire scrisa.
Persoanele fizice care nu au posibilitatea sa participe, sunt rugate sa desemneze prin procura, persoana care sa le reprezinte, persoana respectiva neputand fi dintre administratorii sau functionarii societatii.
Lucrarile Adunarii Generale vor avea loc la sediul S.C. ASITRANS S.A. din str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1, Bucuresti.
In situatia neindeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza pentru data de 08.08.2007, ora 14.00 la aceeasi adresa.
Informatii suplimentare la secretariatul societatii sau la tel.021-233.34.74, intre orele 8.30-17.00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Valentin Gabriel Mirescu

Sursa: Asitrans - Asigurari