•  
 • I .Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei

  Campania "Castiga un iPhone 3GS" (denumita in continuare "Campania") este organizata si desfasurata de Agentia rePublik SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Bd. Mihai Eminescu nr 81 A, et. 3, ap12, avand Codul Unic de inregistrare RO 15885504, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/158028/2003, denumita in continuare "Organizator".
  Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania, pe reteaua de site-uri a Organizatorului, fiind disponibil oricarui participant la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-urile Organizatorului.

  II. Durata campaniei
  II.1. Perioada de desfasurare este clar definita si afisata cadrul mesajului de pe site pentru fiecare promotie a Organizatorului.

  III.Zona de desfasurare a Campaniei
  III.1.Campania organizata se desfasoara pe site-urile Organizatorului.

  IV. Premiul acordate in cadrul Campaniei
  IV.1 Premiul care va putea fi castigata este un iPhone 3GS;

  V. Drept de participare
  V.1 Au drept de participare numai utilizatorii site-urilor Organizatorului. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Agentia rePublik SRL, precum si rudele pana la gradul patru inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai acestora.
  V.2 Organizatorul se obliga sa faca publice pe site-urile sale, numele castigatorului si castigul acordat.

  VI. Tragerea la sorti pentru premiu
  VI.1 Tragerea la sorti pentru premiul ce va fi acordat in cadrul Campaniei, va avea loc la zece zile dupa incheierea Campaniei, la sediul Organizatorului, si se va desfasura pe o perioada de sase zile.
  VI.2 Pentru premiile principale oferite de catre Organizator se vor extrage 3 (trei) formulare de participare la consecutiv (unul castigator si doua rezerve, denumite in continuare rezerva 1 si rezerva 2).
  VI.3 Fiecare formular se va extrage electronic si va fi verificat pentru a i se constata validitatea. Formularul va fi considerat ca nefiind valid in cazul in care se va constata ca nu contine una din din urmatoarele informatii: nume, prenume, judet, oras, varsta, sex, telefon, email, starea civila, nivel profesional.
  VI.4 In cazul in care se va extrage un formular care nu este valid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui alt formular.
  VI.5 Castigatorii vor fi anuntat telefonic, intr-un termen de 12 (douasprezece) ore de la incetarea procesului de tragere la sorti. Daca castigatorii nu vor raspunde la telefon vor fi instiintati prin scrisoare recomandata trimisa prin posta sau curierat.
  VI.6 De la data primirii telefonului sau a expedierii scrisorii recomandate, castigatorul se poate prezenta in termen de 7 (sapte) zile calendaristice sa-si ridice premiul.
  VI.7 In cazul in care castigatorii nu se prezinta pana la termenul limita sau se prezinta si nu a prezentat buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sa ii probeze identitatea, Organizatorul va urma aceeasi procedura de instiintare pentru rezerva 1. Rezerva 1 poate veni in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii telefonului sau de la data expedierii scrisorii recomandate sa-si ridice premiul. Procedura sus mentionata va fi respectata, dupa caz si pentru rezerva 2.
  VI.8 In cazul in care nici castigatorul si nici rezervele nu indeplinesc conditiile procedurale mentionate mai sus, premiul constand intr-un iPhone 3GS va intra in posesia Organizatorului.
  VI.9 Intrarea in posesia premiilor este conditionata de catre prezentarea de catre castigatori reprezentantilor Organizatorului a buletinului (cartii) de identitate (sau alt document care poate sa-i probeze identitatea).
  VI.10 In cazul in care unul dintre castigatori este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz.

  VII. Protectia Datelor Personale
  VII.1 in conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Campanii. Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-urile Organizatorului.
  VII.2 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului prezentei Campanii si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
  VII.3 Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

  VIII. Nu se poate opta pentru primirea contravalorii in bani a premiilor.
  VIII.1.in cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.

  X. Dispozitii finale
  IX.1 Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiile acordate
  IX.2 Prin inscrierea la Campania "Castiga un iPhone 3GS" participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
  IX.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularului de participare. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru formularele de participare completate necorespunzator de catre participant.
  IX.4 Completand formularul de participare, participantii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a societatii Agentia rePublik SRL. La cererea scrisa a acestora, adresata la sediul din Bucuresti, Sectorul 2, Bd.Mihai Eminescu nr 81 A, et. 3, ap12, Organizatorului se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai cu grija selectati.
  IX.5 Organizatorul va face public numele castigatorilor si castigurile acordate acestora in urma tragerii la sorti.
  IX.6 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
  IX.7 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.
  IX.8 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-urile Organizatorului.
  IX.9 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
  IX.11. Prezentul Regulament Oficial a fost incheiat in 3 (trei) exemplare.

  S.C. Agentia rePublik S.R.L.
 • Trimite formular
Sondaj cautCredite - Castiga un iPhone 3GS