Senior Sales Consultant Oradea (SSC0309BHOR)

Titul ofertei
Senior Sales Consultant Oradea (SSC0309BHOR)
Nivelul carierei
Middle-level (peste 3 ani)
Denumirea firmei
YGREC
Domeniu
Marketing
Tara
Romania
Oras(e)
Oradea
Data introducerii
Joi 19, Martie 2009

aplica la acest job

Descrierea firmei

Fondat? în 1994, YGREC este o platform? na?ional? de anuare specializate ?i generaliste, având cele mai bune produse de pe pia?? ?i o reprezentare profesionist? la nivelul echipei de vânz?ri.

Aflat în extindere de activitate, YGREC pune la dispozi?ie o gam? de produse ?i servicii media destinate în special firmelor mici ?i mijlocii, prin urm?toarele linii de business:
YGREC Directory
o Editor de anuare specializate na?ionale, din 1998
o Editor de anuare generaliste locale, din 2008
YGREC Online
o motorul de c?utare www.ygrec.ro
YGREC Direct Marketing
o Po?ta
o E-mail-ing
o SMS
o Follow-up

Descrierea postului

- Senior Sales Consultant realizeaz? planul de vânz?ri;
- creeaz? ?i dezvolt? portofoliul de Clien?i, men?ine leg?tura cu ace?tia;
- întocme?te rapoartele de activitate;
- prospecteaz? pia?a ?i studiaz? concuren?a (adun? informa?ii despre poten?ialii Clien?i, adun? informa?ii despre concuren??).

Cerinte

- vânz?tor ?pur sânge?/hunter;
- perseverent/tenace, optimist, persuasiv;
- abilit??i de negociere;
- aptitudini de analiz? ?i planificare a activit??ilor;
- orientare c?tre Client (identific? u?or ?i în?elege nevoile Clientului, interesat de dezvoltarea unei rela?ii credibile cu Clien?ii);
- personalitate deschis? ?i pozitiv? (rela?ioneaz? bine cu Clien?ii), flexibilitate, dinamism;
- cunostin?e de operare PC (Word, Excell, navigare Internet);- permis de conducere categoria B;
- ma?ina proprie (op?ional);
- aspect profesional ? business.

Oferta (bonusuri, beneficii):

- pachet salarial constând în salariu fix mic + comision mare + bonusuri lunare ?i trimestriale motivante;
- telefon mobil;
- cursuri de instruire profesional?;
- dezvoltarea unei cariere solide în vânz?ri.

aplica la acest job

Senior Sales Consultant Oradea (SSC0309BHOR)
Vezi toate ofertele acestei companii