Reprezentanti Medicali pentru Suceava, Botosani, Arad, Oradea

Titul ofertei
Reprezentanti Medicali pentru Suceava, Botosani, Arad, Oradea
Nivelul carierei
Liceu
Denumirea firmei
LaborMed Pharma
Domeniu
Marketing
Tara
Romania
Oras(e)
Suceava, Oradea, Botosani, Arad
Data introducerii
Mar 03, Martie 2009

aplica la acest job

Descrierea firmei

Have a passion for brilliant results? Join us in our environment for success!
LaborMed Pharma î?i propune s? devin? lider printre produc?torii locali în urm?torii ani.
Strategia companiei include dezvoltarea p?r?ii comerciale a business-ului, prin investi?ii în resursele umane: cre?terea for?ei de vânz?ri, investi?ii în training, mijloace fixe etc.
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul companiei: www.labormedpharma.com

Descrierea postului

Atingerea obiectivelor locale de vânz?ri ?i/ sau cota de pia?? pentru produsele promovate, precum ?i a altor indicatori de performan??.

Cerinte

Diplom? de licen?? în Medicin?, Farmacie, Biologie sau Biochimie,
Dinamic ?i disponibil pentru deplas?ri,
Abilit??i foarte bune de comunicare,
Domiciliul stabil într-unul din orasele men?ionate,
Cunoa?terea limbii engleze,
Permis de conducere categoria B.

Oferta (bonusuri, beneficii):

Pachet salarial motivant, bonusuri stimulative în func?ie de rezultate ?i mediu de lucru profesionist.

aplica la acest job

Reprezentanti Medicali pentru Suceava, Botosani, Arad, Oradea
Vezi toate ofertele acestei companii