# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reorganizare judiciara

Ansambluri de reguli privind organizarea activitatii debitorului pe baze noi, in vederea redresarii economico i financiare si asigurarii mijloacelor banesti pentru plata datoriilor fata de creditori.