# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Datorie

Obligatie contractata fata de un tert, care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma, o creanta.