Solicitant asigurareAsigurari Raspundere Civila Generala de la BCR Asigurari
Despre produs
Ati ales un produs din categoria Raspundere Civila oferit de institutia de asigurari BCR Asigurari
Asigurarile de raspundere civila acopera riscuri ce pot provoca daune materiale sau vatamari corporale tertelor persoane. Puteti opta pentru o asigurare de raspundere civila pentru a putea acoperi, financiar, pagubele sau pierderile pe care le puteti provoca clientilor, partenerilor de afaceri sau tertelor persoane.
Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si contabili, produs oferit de BCR Asigurari, este pus la dispozitia dumneavoastra prin intermediul cautAsigurari.ro. Puteti gasi mai multe detalii referitoare la acest produs mai jos:
Asigurare pentru: Pot incheia acest tip de asigurare:

▪ persoana fizica avand calitatea de expert contabil sau contabil autorizat si care isi exercita profesia cu titlu independent si individual in cadrul propriilor cabinete, in baza autorizatiei si a carnetului vizat de CECCAR pentru anul respectiv

▪ persoana fizica avand calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, care isi exercita profesia ca salariat in cadrul unei societati comerciale de expertiza contabila, in baza autorizatiei si a carnetului vizat de CECCAR pentru anul respectiv

▪ societatatile comerciale de expertiza contabila in nume propriu pentru toti actionarii/ asociatii experti contabili si/ sau contabili autorizati, membri ai corpului

▪ asociatiile si uniunile profesionale, in numele membrilor deplini, pe baza de tabel anexat la polita
Acte necesare incheiere asigurare: nespecificat
Conditii suplimentare:
 
Informatii asigurareAsigurari Raspundere Civila Generala de la BCR Asigurari
Ce bunuri se pot asigura: Asigurarea acopera pierderile materiale suferite de asigurat pentru acoperirea prejudiciilor provocate clientilor sai, cu care a incheiat un contract scris de prestari servicii, din culpa profesionala.
Ce riscuri sunt acoperite: neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii valabil incheiat cu acestia, referitoare numai la activitatile specifice precizate in Ordonanta 65/1994, modificata si completata conform legislatiei in vigoare
pierderea, distrugerea sau deteriorarea datelor contabile, financiare (facturi, ordine de plata, extrase de cont, state de salarii si colaborari, registre de casa, chitante, balante contabile, bilanturi, bugete de venituri si cheltuieli, contracte, programe de productie)
Cand, cum si pentru ce primim despagubiri: BCR ASIGURARI SA acorda despagubiri pentru:
sumele pe care Asiguratul, in exercitarea atributiunilor specifice, este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri pentru prejudicii provocate ca urmare a faptelor si/sau actelor de neglijenta, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar;
cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca Asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor;
prejudicii produse clientilor din culpa Asiguratului ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale predate Asiguratului in vederea exercitarii atributiunilor prevazute de lege si pentru sumele cheltuite de Asigurat sau persoana prejudiciata, in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor anterior mentionate.
Clauze suplimentare asigurare: nespecificat
Excluderi din aceasta asigurare:
 
Valabilitate si Avantaje asigurareAsigurari Raspundere Civila Generala de la BCR Asigurari
Valabilitate asigurare / polita: Asigurarea este valabila numai pe teritoriul Romaniei.
Beneficii / Avantaje asigurare nespecificat
Asistenta:
 
Alte detalii asigurareAsigurari Raspundere Civila Generala de la BCR Asigurari
InfoLine asigurare: nespecificat
Sucursale: nespecificat
Centre de daune: nespecificat
Service auto autorizat: nespecificat
Brokeri agreati: nespecificat
Alte detalii:
Asigurarea de raspundere civila are ca obiect protectia asiguratului fata de evenimentele care aduc prejudicii (fie materiale, fie vatamari corporale) unor terte persoane, evenimente pentru care Asiguratul este raspunzator. Prin protectie se intelege angajamentul Asiguratorului (companiei de asigurare) de a plati sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare ca urmare a evenimentelor asigurate. Sumele despagubite de Asigurator (compania de asigurare) pot fi platite fie asiguratului, fie direct persoanei prejudiciate careia asiguratul ii este dator.
Asigurarile de raspundere civila se diferentiaza dupa tipurile de evenimente aducatoare de prejudicii, astfel:
Asigurarea de raspundere civila generala va acoperi:

▪ accidentele pe care Asiguratul le provoaca in mod activ si neintentionat

▪ daune pe care obiecte in proprietatea sau in custodia Asiguratului le provoaca prin desprinderi de corpuri sau componente si caderi, scurgeri, functionare defectuoasa automata etc.. Chiar daca Asiguratul nu este implicat direct, va fi raspunzator pentru daunele produse.

▪ daune sau vatamari corporale pe care animale apartinand Asiguratului le provoaca tertelor persoane, fie prin comportament agresiv, fie accidental.

▪ daune pe care membrii familiei asiguratului (cu sau fara raspundere legala) le provoaca tertelor persoane.
Asigurarea de raspundere civila profesionala va acoperi:

▪ acte de neglijenta ale Asiguratului in calitate de prestator de servicii, acte ce aduc prejudicii clientilor acestuia.

▪ neexecutarea atributiilor profesionale, atunci cand Asiguratul trebuie sa plateasca daune clientilor ca urmare a acestui eveniment.

▪ distrugerea, deteriorarea sau pierderea documentelor in original, atunci cand acestea au fost incredintate Asiguratului de catre clienti in scopul indeplinirii sarcinilor specifice profesiei.
Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) acopera accidentele provocate de autovehiculul asigurat. go top