Solicitant asigurareAsigurari Credite si Pierderi financiare de la Allianz - Tiriac Asigurari
Despre produs
Ati ales un produs din categoria Asigurari de Credite si Garantii Financiare oferit de institutia de asigurari Allianz - Tiriac Asigurari
Asigurarile de credite si garantii se adreseaza in special institutiilor financiare si pot fi incheiate impreuna cu contracte corporate care presupun oferirea unor garantii aferente anumitor clauze contractuale.
Asigurarea garantiilor, produs oferit de Allianz - Tiriac Asigurari, este pus la dispozitia dumneavoastra prin intermediul cautAsigurari.ro. Puteti gasi mai multe detalii referitoare la acest produs mai jos:
Asigurare pentru: Acest tip de asigurare se adreseaza urmatoarelor categorii de societati cu sediul in Romania:

▪ Societati de constructii si furnizori de echipamente industriale
Garantii pentru participare la licitatie (Bid Bonds)
Garatii de returnare a avansului (Advance Payment Bonds)
Garantii de buna executie (Performance Bonds)
Garantii de mentenanta (Maintenance Bonds)

▪ Societati de turism – Garantii privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

▪ Societati de transport care opereaza in cadrul sistemului T.I.R. – Garantii pentru carnete T.I.R.
Acte necesare incheiere asigurare: nespecificat
Conditii suplimentare:
Fiind o alternativa la garantiile bancare, garantiile noastre sunt echivalente cu angajamentele de plata bancare. Acesta este motivul pentru care emiterea garantiilor se face numai in conditii de riscuri minime si dupa o analiza echivalenta cu analiza riscului de creditare. Principalele conditii de emitere sunt:

▪ bonitatea/ solvabilitatea societatii garantate (asiguratul)

▪ capacitatea acesteia de buna executie a contractului pentru care se solicita bond-ul
Decizia de emitere de garantii pentru un client se ia in functie de rezultatele unei analize detaliate a situatiei economico-financiare a societatii solicitante, a conditiilor de executare a contractului de baza pentru care se solicita garantia si a contragarantiilor propuse a fi constituite in favoarea noastra. Pentru realizarea analizei, clientul trebuie sa puna la dispozitie informatiile si documentele necesare, prin completarea Cererii-Chestionar pentru plafon de garantii si Cererii de Oferta si atasarea documentelor inscrise in anexele acestor cereri.
Daca in urma analizei de risc rezulta ca sunt intrunite conditiile de emitere a garantiei/ garantiilor solicitate, se vor negocia:

▪ Conditiile de pret si contragarantare. Cotele de prima aplicabile variaza in functie de tipul garantiei, perioada de garantare, solvabilitatea/bonitatea clientului garantat, riscul afacerii si tipul/marimea/calitatea contragarantiilor (garantiile colaterale constituite de client).

▪ No Claims Bonus –10 -20% prima returnata clientului asigurat, in conditiile in care garantia nu a fost executata de beneficiar/ nu s-au solicitat despagubiri. go top
 
Informatii asigurareAsigurari Credite si Pierderi financiare de la Allianz - Tiriac Asigurari
Ce bunuri se pot asigura: "Garantii de respectare a obligatiilor contractuale in bune conditii:
Garantii pentru participarea la licitatie (Bid Bonds):

▪ Acest tip de garantie protejeaza Beneficiarul in raport cu Ofertantul si vizeaza garantarea indeplinirii de catre Ofertant (constructor, executant, furnizor de echipamente) a obligatiilor decurgind din oferta de participare la licitatie.

▪ Valoarea unei garantii de acest tip variaza intre 0,5% si 5% din valoarea ofertei sau a contractului

▪ Allianz-Tiriac va plati o despagubire Beneficiarului in urmatoarele situatii: ∙

▪ a) Ofertantul retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, sau

▪ b) Ofertantul castiga licitatia, dar nu constituie garantiile din Oferta, sau

▪ c) Ofertantul castiga licitatia dar nu semneaza Contractul.

▪ Suma despagubita este egala cu valoarea garantiei sau diferenta dintre valoarea ofertei garantate si valoarea ofertei clasate dupa oferta garantata si respectiv desemnata castigatoare.
Garantii de returnare a avansului (Advance Payment Bonds):

▪ Asiguratorul si Asiguratul garanteaza fata de Beneficiar indeplinirea obligatiilor de returnare a avansului decurgand din Contractul de baza garantat.

▪ Valoarea acestei garantii este aceeasi cu valoarea avansului prevazut in contract.

▪ Perioada de valabilitate a garantiei este perioada de justificare / recuperare a avansului stipulata in contractul garantat, dar nu mai mult de perioada de executie a lucrarii (max. 2 ani)

▪ Allianz-Tiriac va plati o despagubire Beneficiarului daca Asiguratul nu a finalizat executia si nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului.

▪ Suma despagubita este egala cu valoarea avansului nereturnat in caz de culpa.
Garantii de buna executie (Performance Bonds):

▪ Asiguratorul si Asiguratul garanteaza fata de Beneficiar indeplinirea corecta a obligatiilor de executie decurgand din Contractul de baza garantat. De asemenea pot avea ca scop recuperarea sumelor retinute cu titlu de garantie, furnizand astfel lichiditati Asiguratului.

▪ Valoarea garantiei variaza intre 0,5% si 20% din valoarea ofertei sau a contractului

▪ Perioada de valabilitate a garantiei este perioada de executie a lucrarilor, de la data emiterii si pana la:

▪ pentru garantie ce acopera exclusiv lucrarile de executie - Data Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai mult de 2 ani.

▪ pentru garantie ce acopera atat lucrarile de executie cat si intretinerea - Data Procesului Verbal de Receptie Finala, dar nu mai mult de 2 ani + 5 ani

▪ Allianz-Tiriac va plati o despagubire Beneficiarului in cazul in care contractul se reziliaza din culpa Asiguratului inainte de finalizarea executiei sau nu remediaza viciile defectiunile constatate la receptie sau in perioada de garantie post-executie (daca garantia de buna executie include si garantia de intretinere/ mentenanta) si nu despagubeste Beneficiarul cu sumele cuvenite in aceste situatii (penalitati, daune interese, valoarea facturilor de remediere efectuate de alti executanti).

▪ Suma despagubita reprezinta cota parte din valoarea garantiei, corespunzatoare ponderii valorii lucrarilor neexecutate in total valoare contract si/sau valoarea facturilor de remediere a defectiunilor si/sau contravaloarea penalitatilor/ daunelor interese calculate conform prevederilor contractului, dar nu mai mult decat valoarea garantiei.
Garantii de mentenanta / intretinere (Maintenance Bonds)

▪ Asiguratorul si Asiguratul garanteaza fata de Beneficiar remedierea oricaror defecte/ vicii ascunse la lucrarea executata, aparute in perioada de garantie post-executie (perioada de intretinere /mentenanta. De asemenea, pot avea ca scop recuperarea sumelor retinute cu titlu de garantie, furnizand astfel lichiditati Asiguratului.

▪ Valoarea unei garantii de acest tip variaza intre 5% si 10% din valoarea ofertei sau a contractului

▪ Perioada de valabilitate a garantiei este perioada de garantie a lucrarilor prevazuta in Contractul de baza garantat, calculata de la data Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai mult de 5 ani.

▪ Allianz-Tiriac va plati o despagubire Beneficiarului in cazul in care Asiguratul nu remediaza defectiunile constatate in perioada de garantie a lucrarii si nu achita valoarea facturilor emise de alti executanti pentru executarea remedierilor, in conditile in care remedierile cad in raspunderea executantului Asigurat (defectiuni produse ca urmare a culpei executantului – vicii de executie).

▪ Suma despagubita reprezinta costul lucrarilor de remediere executate de catre alti constructori dar nu mai mult decat valoarea garantiei."
Ce riscuri sunt acoperite: Polita de asigurare acopera riscurile care decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce ii revin asiguratului in relatia cu tertii/ beneficiarii (persoana juridica cu care asiguratul a incheiat un contract), respectiv pagubele provocate beneficiarilor din culpa asiguratului, pe care acesta nu le poate acoperi la data solicitarii de plata transmisa de catre beneficiari.
Cand, cum si pentru ce primim despagubiri: In cazul in care Asiguratul este in culpa fata de Beneficiar si are loc o executare de garantie, respectiv o plata de despagubire efectuata de Asigurator in favoarea Beneficiarului, Asiguratorul se subroga in drepturile Beneficiarului si preia dreptul de creanta asupra Asiguratului.
Asiguratul are obligatia de a returna Asiguratorului despagubirea platita Beneficiarului. In caz de neplata la termenul stipulat in contractul de asigurare, sumele datorate de Asigurat devin restante si sunt purtatoare de penalitati de intarziere.
Nereturnarea despagubirii pe cale amiabila, atrage dupa sine procedura de executare silita.
Clauze suplimentare asigurare: nespecificat
Excluderi din aceasta asigurare:
 
Valabilitate si Avantaje asigurareAsigurari Credite si Pierderi financiare de la Allianz - Tiriac Asigurari
Valabilitate asigurare / polita: nespecificat
Beneficii / Avantaje asigurare nespecificat
Asistenta:
 
Alte detalii asigurareAsigurari Credite si Pierderi financiare de la Allianz - Tiriac Asigurari
InfoLine asigurare: nespecificat
Sucursale: nespecificat
Centre de daune: nespecificat
Service auto autorizat: nespecificat
Brokeri agreati: nespecificat
Alte detalii:
Incepind din anul 2001 Allianz-Tiriac Asigurari emite garantii de tipul celor emise pe plan international de asiguratori sub denumirea de bond-uri (Surety Bonds). Prin acest tip de asigurare Allianz-Tiriac garanteaza indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Asigurat fata de Beneficiar. Garantiile emise de Allianz-Tiriac reprezinta accesorii la contractul de baza garantat si urmeaza intocmai prevederile acestuia.
Se emit sub forma unor contracte incheiate in trei parti (Asigurator, Asigurat si Beneficiar), denumite Clauze de Garantare, si au la baza Regulile Uniforme pentru garantii conditionate (Uniform Rules for Contract Bonds) – Publicatia 524 emisa de Camera Internationala de Comert de la Paris, precum si regulile uniforme practicate in cadrul Grupului Allianz. go top